Mae gennych lai na 24 awr ar ôl i gael eich Pecyn Crefftau Terrific Treats unigryw

Darganfod mwy
Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Blog

2 Ffordd Hwyl A Chreadigol I Addurno Clawr Eich Llyfr Nodiadau

Helo, Ruth ar y blog heddiw a dwi'n dangos i chi sut i ddefnyddio'r fab dies a'r papurau o'r Summer Garden Kit (Rhif 56) i addurno llyfr nodiadau A5.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Dyma gynnwys y pecyn

I addurno cloriau blaen a chefn eich llyfr nodiadau A5 bydd angen y marw a'r papurau o'r cit arnoch ynghyd â Nuvo Deluxe Adhesive a rhywfaint o Craft Perfect Jute Twine.

Clawr Blaen

1 cam

Torrwch 2 ddarn o bapur patrymog yn mesur 13.5cm x 21cm.

DS. Rwy'n argymell yn gryf peidio â gludo'r rhain i'ch llyfr nodiadau nes eich bod wedi eu haddurno'n llwyr ac yn hapus â nhw!

2 cam

Torri'r can dyfrio o'r cerdyn Baróc Rose ac yna marw torrwch y patrwm i'r canol gan ddangos y ddau farw. Die torri can dyfrio arall o gerdyn Hufen Coffi.

3 cam

Torrwch y pig i ffwrdd a'r handlen o'r can dyfrio hufen a gludwch y tu ôl i'r toriad marw patrymog. 

4 cam

Die torrwch y plannwr a thorri petryal o gerdyn i ffitio y tu ôl iddo. Gludwch gyda'i gilydd. 

5 cam

Gludwch sgwâr bach o gerdyn i gefn y plannwr ar yr ochr dde. Mae hyn er mwyn helpu i gadw lefel y plannwr ond nid ychwanegu dimensiwn.

6 cam

Gludwch y can dyfrio at y papur ac yna ychwanegwch y plannwr fel y dangosir.

7 cam

Die torrwch yr aderyn o gerdyn Hufen Coffi a 2 adain o gerdyn Maroon. Gludwch yr adenydd yn eu lle ac ychwanegu dot du ar gyfer y llygad. Gludwch yr aderyn i ben y can dyfrio.

8 cam

Die torri 2 ieir bach yr haf Baróc Rose a gludo uwchben yr aderyn.

9 cam

Torrwch 3 blodyn yn farw gyda choesynnau o gerdyn Hufen Coffi a'r un peth eto o gerdyn Maroon. Snip oddi ar y blodau Maroon a glud ar ben y blodau Hufen Coffi.

10 cam

Gludwch y rhain i waelod chwith y can dyfrio.

11 cam

Die torri detholiad o flodau a dail marwn a hufen. Gallwch ddefnyddio'r bwyd dros ben ar gefn y llyfr nodiadau neu brosiect arall.

12 cam

Gludwch y blodau a'r dail o flaen y llyfr nodiadau, o amgylch y plannwr a'r can dyfrio. Clymwch hyd o wifrau jiwt i ben y rhwymiad troellog.

Clawr Cefn

1 cam

Torrodd Die y tŷ adar o gerdyn Hufen Coffi a'r panel patrymog o gerdyn Baróc Rose. Die torri rhan y to o gerdyn Maroon. Gludwch y rhain yn eu lle a'u gludo i ganol y dudalen.

2 cam

Marw torrwch yr aderyn o gerdyn marŵn a'r adain o gerdyn Baróc a'i gludo ar waelod chwith y cwt adar. Ychwanegu dot du ar gyfer y llygad.

3 cam

Torrwch yn farw 2 bot blodau a 2 flodyn gyda choesynnau. Gludwch i'r dde o'r tŷ adar.

4 cam

Marw torri nifer o flodau a dail. Gallwch ddefnyddio'r gweddillion ar gyfer prosiect arall.

5 cam

Gludwch y blodau a'r dail o amgylch y tŷ adar ac ychwanegwch 3 deilen i bob cornel uchaf o'r llyfr nodiadau.

Prynu Y Prosiect Crefft

Tags:

Post Hŷn
Post Newydd

Gadael sylw

Caiff yr holl sylwadau blog eu gwirio cyn eu cyhoeddi

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it