Mae gennych lai na 24 awr ar ôl i gael eich Pecyn Crefftau Terrific Treats unigryw

Darganfod mwy
Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Blog

Sut I Wneud Golygfa Gwanwyn Gan Ddefnyddio Blwch Cysgodol Dewis y Dylunydd

Mae'r Designers Choice Spring Shadow Box Die Set yn set gyflym a syml i wneud iawn ac mae'n edrych yn anhygoel pan fydd wedi'i gwblhau. Mae cymaint o bosibiliadau i'w creu ag ef. Rwyf wedi dewis gwneud blwch golygfaol gan ddefnyddio'r dis gan gynnwys mewn ffyrdd eraill, felly ymestyn eich cyflenwadau hyd yn oed ymhellach! Y peth gorau am y blwch yw ei fod yn plygu'n fflat i'w bostio!

Beth fydd ei angen arnoch chi

- Set Die Blwch Cysgodi Gwanwyn Dewis y Dylunydd

- Cerdyn Clasurol Gwyrdd Pistachio

- Cerdyn Cnau castan Gwydr

- Cerdyn Glas Blodau'r Ŷd

- Cerdyn Gwyrdd Glaswellt

- Cerdyn Gwyn Llyfn

- Pad Papur Taith Gerdded Coetir

- Corlannau Alcohol Nuvo: 453, 404, 393, 413 a 415

- Pad Hybrid Nuvo yn Lotus Flower

- Peiriant Torri Die Tangerine

- Gludwch

- Siswrn


1 cam

O gerdyn brown marw torri 2 baneli ochr, panel blaen a chefn. O marw cerdyn glas torri panel cefn llai.

2 cam

Gwnewch banel cefn eich blwch cysgod yn gyntaf. I wneud hyn gludwch y cerdyn glas ar waelod y cerdyn brown. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ychwanegu glud ar yr ymylon chwith a dde ond gadewch ychydig o fwlch fel y gallwch chi lithro'r tabiau ar gyfer yr ochrau oddi tano. Die torri bryn gwyrdd gan ddefnyddio'r marw llwyfan a thorri'r tabiau i ffwrdd. Die torrwch y cymylau o wyn a glynu'r ddau fel y dangosir gyda glud.

3 cam

Nesaf, crëwch y goeden ar gyfer blaen y blwch cysgod. Ar gyfer hyn mae angen i chi dorri darnau marw 2 gam allan o'r papur cerdded coetir sy'n edrych fel rhisgl a 6 darn o wrych o gerdyn gwyrdd.

4 cam

Cydosod y goeden trwy dorri un o'r darnau llwyfan yn ddau a'u glynu y tu ôl i'r darn llwyfan arall. Gludwch y darnau llwyn ar ei ben i greu dail y goeden fel y dangosir gyda glud.

5 cam

Paratowch y darnau ychwanegol ar gyfer gweddill y blwch cysgod trwy farw gan dorri'r ffens, 2 flodyn a 2 blanhigyn. Lliwiwch nhw gyda'ch beiros Nuvo fel y dangosir.

6 cam

Cydosod y darn llwyfan trwy lynu'r blodau a'r darnau dail gyda glud ac yna ychwanegu dei llwyn wedi'i dorri gyda cherdyn gwyrdd golau.

7 cam

Dechreuwch gydosod y blwch trwy lynu'r tabiau ochr i'r cefn gyda glud ac yna glynu'r llwyfan ychydig uwchben y gwaelod gwyrdd.

8 cam

Boglynnu 'Dymuniadau Gorau' ar gerdyn gwyn ac yna defnyddio pad Lotus Flower Nuvo yn ysgafn ar ei draws i'w liwio.

9 cam

Cydosod blaen y blwch trwy lynu'r giât ar hyd y blaen gyda glud, y goeden ar yr ochr chwith, llwyn i'r dde a'r teimlad ar y dde uchaf. Gludwch y panel gorffenedig hwn ar flaen y blwch cysgodi i'r tabiau ochr.

Prynu Y Prosiect Crefft

Tags:

Post Hŷn
Post Newydd

Gadael sylw

Caiff yr holl sylwadau blog eu gwirio cyn eu cyhoeddi

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it