Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Blog

Deiliad Golau Te Mami

Helo, Sophie yma gyda gwneuthuriad Calan Gaeaf syml! 

Bydd angen i chi:

- jar saer maen / hen jar goffi

- Marciwr Alcohol Nuvo yn Pitch Black, Fresh Watermelon, Sweet Vanilla a Feather Grey

- 1 ddalen o Gerdyn Clasurol Perffaith Crefft A4 yn Ivory White

- Trimmer / Siswrn Papur

- Tâp Redline

- Canwyll LED / golau nos LED

1 cam

Defnyddiwch eich marcwyr Sweet Vanilla a Feather Grey i ychwanegu rhywfaint o liw at ddalen o gerdyn Ifori Gwyn. Peidiwch â phoeni am fod yn dwt, rydyn ni'n mynd am edrychiad “hen rwymynnau”. 

2 cam

Nawr mae angen i ni wneud rhwymynnau dywededig! Defnyddiwch drimiwr (neu siswrn os ydych chi eisiau) i dorri'r cerdyn yn stribedi o drwch amrywiol.

3 cam

Rhwymyn y Mam honno! Defnyddiais dâp Redline i ychwanegu stribed trwchus o gerdyn yn y cefn, roedd hyn er mwyn i mi allu defnyddio'r rhan hon i ddiogelu'r rhwymynnau eraill, ond roedd y tâp yn dal yn dda iawn yn erbyn y gwydr felly roedd hyn yn y diwedd yn gefnogaeth ychwanegol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael lle i'r llygaid! 

4 cam

Defnyddiais farcwyr Pitch Black a Fresh Watermelon i dynnu ar y llygaid. Yna torrais allan rai rhannau mewn stribed trwchus o gerdyn fel y byddai'n ffitio'n braf. 

** Dyma lle sylweddolais y byddai wedi bod yn well tynnu ar y llygaid ar y dechrau, ond doedd dim ots gormod!

5 cam

Nawr mae angen ein golau te batri yn unig ac rydyn ni wedi gwneud. Er fy mod i'n credu ei fod yn edrych yn eithaf cŵl heb y golau hefyd!?

Rwy'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'r hwyl hon gyda mi, rwy'n credu y gallwch chi ddweud fy mod i wir wedi ymuno â'r crefftau Calan Gaeaf eleni! Gwnewch yn siŵr eich bod yn plicio'ch llygaid am fy mlogiau eraill yn ein hystafell grefftau hefyd - mae yna rai budr ar eu ffordd. Crefftio hapus!

Prynu Y Prosiect Crefft

Tags:

Post Hŷn
Post Newydd

Gadael sylw

Caiff yr holl sylwadau blog eu gwirio cyn eu cyhoeddi

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it