Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Ffurflenni (Masnach)

Cyn i chi ddychwelyd unrhyw beth, cysylltwch â ni fel y gallwn ei drin yn y ffordd fwyaf effeithlon i chi. Defnyddiwch y dudalen Cysylltu â ni yn y ddewislen about.

Ffurflenni
Gellir gweld ein telerau ac amodau llawn yn yr adran amdanom ni. I fod yn gymwys i ddychwelyd, rhaid i'ch eitem fod heb ei defnyddio ac yn yr un cyflwr ag y gwnaethoch ei derbyn. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.


I gwblhau eich ffurflen, mae angen derbynneb neu brawf prynu a rhoi gwybod ymlaen llaw am y ffurflen.

Ad-daliadau (os yn berthnasol)
Unwaith y bydd eich ffurflen yn cael ei derbyn a'i arolygu, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o'r cymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad.


Os cewch eich cymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu, a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'r dull gwreiddiol o dalu, o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

ad-daliadau hwyr neu ar goll (os yn berthnasol)
Os nad ydych wedi derbyn ad-daliad eto, gwiriwch eich cyfrif banc yn gyntaf.
Yna, cysylltwch â'ch cwmni cerdyn credyd, efallai y bydd yn cymryd peth amser cyn i'ch ad-daliad gael ei bostio'n swyddogol.

Os ydych chi wedi gwneud hyn i gyd ac nad ydych chi wedi derbyn eich ad-daliad eto, cysylltwch â ni i gefnogi@ tonic-studios.com


Exchanges (os yn berthnasol)
Dim ond os ydyn nhw'n ddiffygiol neu wedi'u difrodi y byddwn ni'n amnewid eitemau. Os oes angen i chi ei gyfnewid am yr un eitem, anfonwch e-bost atom yn customerservice@tonic-studios.com ac anfonwch eich eitem at:  36 Heol Treth, Pyle, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6BQ.

Chi fydd yn gyfrifol am dalu am eich costau llongau eich hun ar gyfer dychwelyd eich eitem. Ni ellir ad-dalu costau cludo. Os cewch ad-daliad, bydd cost y llongau dychwelyd yn cael ei ddidynnu o'ch ad-daliad.

Os ydych chi'n cludo eitem o werth uchel dylech ystyried defnyddio gwasanaeth cludo y gellir ei olrhain neu brynu yswiriant cludo. Nid ydym yn gwarantu y byddwn yn derbyn eich eitem a ddychwelwyd.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it