Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Ffurflenni

Ffurflenni 
Mae ein polisi yn para 30 diwrnod. Os yw 30 diwrnod wedi mynd heibio ers eich pryniant, yn anffodus, ni allwn gynnig ad-daliad na chyfnewid i chi.

Er mwyn bod yn gymwys am ddychwelyd, ni ddylid defnyddio'ch eitem ac yn yr un amod a gawsoch chi. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.

Mae sawl math o nwyddau wedi'u heithrio rhag cael eu dychwelyd. Eitemau na ellir eu dychwelyd: 
Cardiau rhodd 
Cynhyrchion meddalwedd i'w lawrlwytho gan gynnwys SVG's
Dim ond os cânt eu prynu o Wefan Tonic Studios y gellir derbyn ffurflenni. Ar gyfer manwerthwyr eraill, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol.

Mae unrhyw eitem nad yw yn ei chyflwr gwreiddiol yn cael ei difrodi neu rannau ar goll am resymau nad ydynt oherwydd ein gwall, gwrthodir unrhyw eitem a ddychwelir fwy na 30 diwrnod ar ôl ei danfon.

Defnyddiwch yr adran Cysylltu â ni CYN dychwelyd unrhyw eitem fel y gallwn drafod yr opsiynau ar gyfer trin eich ffurflen. os yw'ch cynnyrch yn ddiffygiol, cysylltwch â ni hefyd.  

 

Exchanges (os yn berthnasol) 
Dim ond os ydyn nhw'n ddiffygiol neu wedi'u difrodi y byddwn ni'n amnewid eitemau. Os oes angen i chi ei gyfnewid am yr un eitem, anfonwch e-bost atom yn support@tonic-studios.com neu defnyddiwch yr adran cysylltu â ni ar y wefan gyda manylion eich rhifyn.

Cyfeiriad Dychwelyd

36, Village Farm
Treth Heol
Ystad Ddiwydiannol Farm Village
Pîl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF33 6BQ

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it