Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

diogelwchMae'r wefan hon wedi'i hardystio yn cydymffurfio â Lefel 1 PCI DSS. Mae hyn yn sicrhau bod gan ein cwsmeriaid dawelwch meddwl wrth siopa gennym ni.

Mabwysiadwyd Safon Diogelwch Data'r Diwydiant Cerdyn Talu (PCI DSS) gan Gyngor y Diwydiant Cerdyn Talu yn 2005 gyda'r nod o ddiogelu data deiliaid cardiau a ddefnyddir yn ystod taliadau ar-lein. Fe'i cefnogir gan American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide, a Visa.


Mae'n ofynnol i fasnachwyr gydymffurfio â set o safonau gan gynnwys:

Gwiriadau bregusrwydd gwefan a gweinyddwr gan Werthwyr Sganio Cymeradwy (ASVs)

Archwiliadau diogelwch cwmni

Holiaduron hunanasesu (SAQs)

Darperir y rhain gan lond llaw o gwmnïau diogelwch rhyngrwyd, a benodir ac a gydnabyddir gan gefnogwyr safonol PCI.

Mae cydymffurfio â PCI yn hanfodol ym maes masnach ar-lein heddiw. 


Sicrhewch bob amser bod gan wefan y clo clap diogelwch a thystysgrif y gallwch ei chyrchu. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth cerdyn credyd yn Tonic, mae hyn yn cael ei drin oddi ar y safle trwy'r broses ddesg dalu, felly nid yw'r rhan o'ch data byth y tu allan i gronfa ddata gymwysedig wedi'i harysgrifio.


Os oes gennych unrhyw faterion neu gwestiynau ynglŷn â hyn, cysylltwch â ni.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it