Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Canolfan Gymorth Tonic Studios UK

Mae yna lawer o ffyrdd i gael help yn Tonic. Dewiswch yr un iawn i chi isod.

Canolfan Gymorth Hunan Wasanaeth

Llawer o gwestiynau wedi'u hateb yn y canolfan gymorth, os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano cliciwch 'Cyflwyno cais' ar y dde uchaf ar y Canolfan Gymorth ac anfonwch neges atom. Gallwch glicio ar y ddolen isod neu glicio help yng nghornel isaf unrhyw dudalen ar y wefan a theipio'ch cwestiwn.


Cyflwyno Cais Gwasanaeth Cwsmer

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb yna anfonwch neges atom trwy ein System Gwasanaeth Cwsmer pwrpasol


Cwestiwn Pecyn Crefft Tonic?

Rhowch gynnig ar Gwestiynau Cyffredin cit sy'n ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin


Ydych chi'n dod o UDA?

Dyma wefan y DU ar gyfer cwsmeriaid yn y DU, Ewrop a rhannau eraill o'r byd. Ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid UDA ewch i wefan UDA trwy glicio ar y ddolen isod.


Manylion Cyswllt Amgen

Trwy'r Post

Gallwch gysylltu â ni trwy'r post, ond yr ymateb cyflymaf fydd trwy agor a cais am gefnogaeth. Fodd bynnag, os ydych am bostio ymholiad atom, anfonwch ef at:

Tonic Studios Ltd.

PO BOX 302

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 9HZ

 

 

Dros y Ffôn

Os ydych am ein ffonio, defnyddiwch y rhif isod. Ond nodwch na fydd bob amser yn bosibl helpu gyda'ch ymholiad ar y ffôn ac efallai y bydd angen i ni drosglwyddo neges i'r tîm gwasanaeth cwsmeriaid.

 

Ffôn: 01656 336663 

(neu +441656 336663 y tu allan i'r DU)

 

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it