Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Polisi Cwcis

Pan ymwelwch ag unrhyw wefan, gall storio neu adfer gwybodaeth ar eich porwr, ar ffurf cwcis yn bennaf. Gall y wybodaeth hon fod amdanoch chi, eich dewisiadau neu'ch dyfais ac fe'i defnyddir yn bennaf i wneud i'r wefan weithio fel y disgwyliwch iddi wneud. Nid yw'r wybodaeth fel arfer yn eich adnabod chi'n uniongyrchol, ond gall roi profiad gwe mwy personol i chi.

Am Bolisi Preifatrwydd Llawn cliciwch yma:

Cwcis Angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i'r wefan weithredu ac ni ellir eu diffodd yn ein systemau. Fel rheol dim ond mewn ymateb i gamau a wneir gennych sy'n cyfateb i gais am wasanaethau y maent, fel gosod eich dewisiadau preifatrwydd, mewngofnodi neu lenwi ffurflenni. Gallwch chi osod eich porwr i'ch rhwystro neu'ch rhybuddio am y cwcis hyn, ond efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio bryd hynny.
Cwcis lleol yw'r rhain sy'n golygu eu bod yn cael eu defnyddio ar fewngofnodi a llywio ar y wefan ac yn aros o fewn y wefan.  
1 _s
2 bk_cart
3 _y
4 cart_ts
5 _gid
6 _shopify_sa_t
7 bk_abtest_last_newid_amser
8 cert
9 _shopify_sa_p
10 neilltuol_id
11 _shopify_fs
12 _shopify_s
13 cart_sig
14 _tudalen lanio
15 _gat
16 _ga
17 diogel_cwsmer_sig
18 _orig_cyfeirydd
19 _shopify_y

Cwcis Perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn caniatáu inni gyfrif ymweliadau a ffynonellau traffig, fel y gallwn fesur a gwella perfformiad ein gwefan. Maen nhw'n ein helpu ni i wybod pa dudalennau sydd fwyaf a lleiaf poblogaidd ac yn gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch y wefan. Mae'r holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei chasglu yn agregedig ac felly'n anhysbys. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn, ni fyddwn yn gwybod pryd rydych wedi ymweld â’n gwefan.
Rydym yn defnyddio'r data hwn i weld pa dudalennau y mae pobl wedi ymweld â nhw a sut mae'r wefan yn cael ei llywio. Mae hyn yn caniatáu inni wella'r llywio a gwneud y tudalennau mwyaf poblogaidd yn hawdd eu cyrraedd. Rydym yn defnyddio Cwcis Google Analytic at y diben hwn.
1 __utma
2 __utmc
3 __utmz
4 __utmt
5

__utmb

 

 

Targedu Cwcis

Mae'r cwcis hyn yn cael eu gosod trwy ein gwefan gan ein partneriaid hysbysebu. Efallai y bydd y cwmnïau hynny'n eu defnyddio i adeiladu proffil o'ch diddordebau a dangos hysbysebion perthnasol i chi ar wefannau eraill. Maent yn gweithio trwy adnabod eich porwr a'ch dyfais yn unigryw. Os na fyddwch yn caniatáu’r cwcis hyn, ni fyddwch yn profi ein hysbysebu wedi’i dargedu ar draws gwahanol wefannau.
N / A 
CWESTIYNAU A GWYBODAETH CYSWLLT

Os hoffech chi: gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, cofrestru cwyn, neu ddim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Cydymffurfiaeth Preifatrwydd yn cp@tonic-studios.com neu trwy'r post yn
Stiwdios Tonic
[Re: Swyddog Cydymffurfio Preifatrwydd]
36 Steil Treth Heol GB CF33 6BQ

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it