Llongau Am Ddim yn y DU £ 20 +

Polisi Preifatrwydd

DATGANIAD PREIFATRWYDD

ADRAN 1 - BETH RYDYM YN EI WNEUD GYDA EICH GWYBODAETH?

Pan fyddwch yn prynu rhywbeth oddi wrth ein siop, fel rhan o'r broses prynu a gwerthu, rydym yn casglu y wybodaeth bersonol a rowch i ni fel eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.
Pan fyddwch yn bori drwy ein siop, rydym hefyd yn derbyn protocol y rhyngrwyd (IP) gyfeiriad eich cyfrifiadur yn awtomatig er mwyn rhoi gwybodaeth i ni sy'n ein helpu i ddysgu am eich porwr a system weithredu.
E-bost Marchnata (os yn berthnasol): Gyda'ch caniatâd, efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost i chi am ein siop, cynnyrch newydd a diweddariadau eraill.

ADRAN 2 - CYDSYNIAD

Sut ydych chi'n cael fy nghaniatâd?
Pan fyddwch yn rhoi gwybodaeth bersonol i gwblhau trafodiad, gwirio eich cerdyn credyd, yn gosod archeb, trefnu i gyflwyno neu ddychwelyd i brynu, rydym yn awgrymu eich bod yn caniatáu i'n ei gasglu a'i ddefnyddio am y rheswm hwnnw penodol yn unig.
Os byddwn yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol am reswm eilaidd, fel marchnata, byddwn naill ai'n gofyn yn uniongyrchol ichi am eich mynegiant caniatâd neu roi cyfle i chi ddweud na.

Sut ydw i'n tynnu fy nghaniatâd?
Os byddwch yn newid eich meddwl ar ôl i chi optio i mewn, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl i ni gysylltu â chi, er mwyn parhau i gasglu, defnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth, yn unrhyw adeg, trwy gysylltu â ni ar support@tonic-studios.com neu ein postio yn:
Tonic Studios Ltd.
36 Heol Treth Pîl GB CF33 6BQ

ADRAN 3 - DATGELIAD

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol os mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith i wneud hynny, neu os ydych yn groes ein Telerau Gwasanaeth.

ADRAN 4 - SHOPIFY

Mae ein siop yn cael ei gynnal ar Shopify Inc Maent yn darparu ni gyda'r llwyfan e-fasnach ar-lein sy'n ein galluogi i werthu ein cynnyrch a gwasanaethau i chi.
Mae eich data yn cael ei storio trwy storfa ddata Shopify, Cronfeydd data, a'r cais Shopify cyffredinol. Maen nhw'n storio'ch data ar weinydd diogel y tu ôl i wal dân.

Taliad:
Os byddwch yn dewis porth taliadau uniongyrchol i gwblhau eich pryniant, yna Shopify storio data ar eich cerdyn credyd. Mae'n cael ei amgryptio drwy Diwydiant Cardiau Talu Data Safon Diogelwch (PCI-DSS). Mae eich data prynu trafodiad yn cael ei storio yn unig cyn belled ag sy'n angenrheidiol i gwblhau eich trafodyn prynu. Ar ôl hynny yn gyflawn, eich gwybodaeth prynu trafodiad yn cael ei ddileu.
Mae pob pyrth talu uniongyrchol yn cydymffurfio â'r safonau a osodir gan PCI-DSS fel y'i rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sef ymdrech ar y cyd o frandiau fel Visa, MasterCard, American Express a Discover.
Gofynion PCI-DSS yn helpu i sicrhau yr ymdrinnir yn ddiogel gwybodaeth cerdyn credyd drwy ein siop a'i ddarparwyr gwasanaeth.
I gael mwy o fewnwelediad, efallai y byddwch hefyd am ddarllen Telerau Shopify o Gwasanaeth (https://www.shopify.com/legal/terms) neu Datganiad Preifatrwydd (https://www.shopify.com/legal/privacy).

ADRAN 5 - GWASANAETHAU TRYDYDD-PARTI

Yn gyffredinol, bydd y darparwyr trydydd-parti defnyddio gennym ni yn unig gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth i'r graddau sy'n angenrheidiol i'w galluogi i berfformio y gwasanaethau y maent yn eu darparu i ni.
Fodd bynnag, mae rhai darparwyr gwasanaeth trydydd parti, megis pyrth taliad a phroseswyr trafodion talu eraill, yn cael eu polisïau preifatrwydd eu hunain mewn perthynas â'r wybodaeth mae'n ofynnol i ni roi iddyn nhw am eich trafodion sy'n gysylltiedig â phrynu.
Ar gyfer darparwyr hyn, rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau preifatrwydd er mwyn i chi ddeall y modd y bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei drin gan y darparwyr hyn.
Yn benodol, cofiwch y gall rhai darparwyr yn cael eu lleoli yn neu os oes gennych gyfleusterau sydd wedi'u lleoli awdurdodaeth wahanol nag naill ai chi neu ni. Felly, os ydych yn dewis symud ymlaen gyda'r trafodiad sy'n cynnwys gwasanaethau darparwr gwasanaeth trydydd parti, yna efallai y bydd eich gwybodaeth yn dod yn ddarostyngedig i gyfreithiau awdurdodaeth (au) lle y darparwr gwasanaeth neu ei chyfleusterau wedi'u lleoli.
Fel enghraifft, os ydych yn byw yng Nghanada a bod eich trafodiad yn cael ei brosesu gan porth talu lleoli yn yr Unol Daleithiau, yna eich gwybodaeth bersonol a ddefnyddir wrth gwblhau'r trafodiad y gall gael ei ddatgelu o dan ddeddfwriaeth yr Unol Daleithiau, gan gynnwys y Ddeddf Gwladgarwr.
Ar ôl i chi adael y wefan ein siop neu yn cael eu hailgyfeirio i wefan trydydd parti neu gais, nad ydych bellach yn llywodraethu gan y Polisi Preifatrwydd hwn neu ein gwefan Telerau Gwasanaeth.

Dolenni
Pan fyddwch yn clicio ar ddolenni ar ein siop, efallai y byddant yn eich cyfeirio i ffwrdd oddi wrth ein safle. Nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau eraill ac yn eich annog i ddarllen eu datganiadau preifatrwydd.

ADRAN 6 - DIOGELWCH

I ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn cymryd rhagofalon rhesymol ac yn dilyn arferion gorau'r diwydiant i wneud yn siŵr nad yw'n cael ei golli yn amhriodol, camddefnyddio, mynediad, datgelu, newid neu eu dinistrio.
Os ydych chi'n darparu gwybodaeth eich cerdyn credyd i ni, mae'r wybodaeth wedi'i hamgryptio gan ddefnyddio technoleg haen soced ddiogel (SSL) a'i storio gyda AES-256 amgryptio. Er nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd na storio electronig 100% yn ddiogel, rydym yn dilyn holl ofynion PCI-DSS ac yn gweithredu safonau diwydiant ychwanegol a dderbynnir yn gyffredinol.

ADRAN 7 - CWCIS

Dyma restr o cwcis rydym yn eu defnyddio. Rydym wedi rhestru nhw yma er mwyn i chi y gallwch ddewis os ydych am optio allan o cwcis neu beidio.
_session_id, Tocyn unigryw, sesiynol, Yn caniatáu Shopify i storio gwybodaeth am eich sesiwn (cyfeiriwr, tudalen glanio, ac ati).
_shopify_visit, dim data a gedwir, parhaus am 30 munud o'r ymweliad diwethaf, A ddefnyddir gan stats mewnol tracker ein darparwr gwefan i gofnodi nifer yr ymweliadau
_shopify_uniq, dim data a gedwir, yn dod i ben hanner nos (o gymharu â ymwelwyr) y diwrnod nesaf, Counts nifer yr ymweliadau â siop gan gwsmer unigol.
cart, Tocyn unigryw, parhaus am 2 wythnos, gwybodaeth Stores am gynnwys eich trol.
_secure_session_id, Tocyn unigryw, sesiynol
storefront_digest, Tocyn unigryw, amhenodol Os oes gan y siop cyfrinair, mae hyn yn cael ei ddefnyddio i benderfynu a yw'r ymwelydd presennol yn cael mynediad.


ADRAN 8 - OED CANIATÂD

Drwy ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn eu cynrychioli eich bod yn o leiaf oed mwyafrif yn eich cyflwr neu talaith breswyl, neu eich bod yn oed mwyafrif yn eich cyflwr neu talaith preswylio a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni i ganiatáu i unrhyw un o'r eich dibynyddion mân i ddefnyddio'r safle hwn.

ADRAN 9 - NEWIDIADAU I'R HWN POLISI PREIFATRWYDD

Rydym yn cadw'r hawl i addasu y polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, felly os gwelwch yn dda adolygu aml. Bydd newidiadau ac esboniadau i rym ar unwaith ar eu postio ar y wefan. Os byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol i'r polisi hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi yma ei fod wedi cael ei ddiweddaru, fel eich bod yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei ddefnyddio, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, rydym yn defnyddio a / neu ddatgelu'r iddo.
Os yw ein siop ei gaffael neu uno â chwmni arall, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r perchnogion newydd er mwyn i ni barhau i werthu cynnyrch i chi.

Ar gyfer Pynciau Data yn yr UE:

Rydym yn gwerthfawrogi eich hawliau gwrthrych data o dan GDPR ac felly wedi penodi GDPR-Rep.eu fel cynrychiolydd yn ôl Art 27 GDPR ac yn darparu ffordd hawdd i chi gyflwyno cais cysylltiedig â phreifatrwydd fel cais i gyrchu neu ddileu eich data personol. Os ydych chi eisiau
gwneud defnydd o'ch hawliau gwrthrych data, ewch i: https://prighter.com/q/15724339

Cysylltwch â GDPR-Rep.eu

GDPR-Rep.eu
Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG
Atwrneiod yn y Gyfraith
d / o Tonic Studios Ltd.
Schellinggasse 3/10, 1010 Fienna, Awstria

Ychwanegwch y pwnc canlynol at bob gohebiaeth:
ID GDPR-REP: 15724339

 


CWESTIYNAU DU A ROW A GWYBODAETH GYSYLLTU

Os hoffech chi: gyrchu, cywiro, diwygio neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, cofrestru cwyn, neu ddim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Cydymffurfiaeth Preifatrwydd yn cp@tonic-studios.com neu trwy'r post yn
Stiwdios Tonic
[Re: Swyddog Cydymffurfio Preifatrwydd]
36 Heol Treth Pîl GB CF33 6BQ

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau. Dysgwch fwy

Iawn, got it